FASE 1: Què és un racó de lectura? Ens situem!

Sabeu què és un racó de lectura per a nens? Què creieu que necessita? Quins penseu que serien els elements físics (mobles, decoració, etc.) que caldrien per a què fos pràctic i agradable?

Podeu trobar molts exemples en la següent cerca web.


I ara la segona part. Realitzarem una pluja d’idees de tota la classe sobre temàtiques que resultin adients a un racó de lectura per a primària. Us podeu fer les següents preguntes:

  • Quins són els sentiments que ha de provocar un racó de lectura?
  • Com podem fer que la resta se sentin atrets i còmodes per a llegir?
  • Quins temes podem relacionar amb la lectura que siguin atemporals?
  • Quins podrien ser els materials que podem fer servir? Hi ha alguns que podrien ser de reciclatge?

ENTREGA 1: Del debat entre tots cada grup haurà d’entregar un resum de les idees principals que han sorgit a l’aula.

TEMPS: 1 sessió

Anuncis